コンテンツへスキップ

Tiệc gia đình lần thứ 33

Vào ngày 3 tháng 11, công ty đã tổ chức tiệc gia đình lần thứ 33.
Tiệc Gia đình là một trong những hội sự kiện diễn ra nhằm mong muốn các quý người thân gia đình của nhận viên công ty hiểu rõ hơn về Kyowa Kikoh.
Năm nay, sau khi quý người thân gia đình và nhân viên mới của năm sau thăm quan công ty, thì đã diễn ra một số các trò chơi làm bánh Mochi, Bingo, chuyền bóng.
Về các gian hàng ăn, đặc biệt gian hàng phở của nhân viên người Việt Nam rất được đông đảo nhiều người tới ăn, và được bán hết ngay sau đó!