コンテンツへスキップ

Thực tập sinh kỹ năng mới đã vào công ty!

Công ty Kyosei Kogyo 5 người, công ty Jintec 3 người
Tổng 8 bạn Thực tập sinh kỹ năng mới đã vào công ngày 7/6/2024
Trải qua thực tập 3 năm, mong muốn tới các bạn không chỉ đạt được kỹ năng mà còm học hỏi nhiều thứ như văn hóa, chế tạo sản xuất của Nhật bản.
Từ giờ trở đi cũng nhau cố gắng làm việc nhé!