コンテンツへスキップ

Đại hội bóng chuyền

Ngày 23/6, chúng tôi đã tham gia đại hội bóng chuyền được tổ chức ở tỉnh Saga.
Rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã đến cổ vũ cho toàn đội.

Vào ngày nghỉ mọi người thường tập chung lại để cùng nhau tập luyện thể thao.
Đại hội bóng chuyền lần này đã diễn ra thuận lợi,vui vẻ và khộng có ai bị chấn thương.